Táncot lejtve a múltban

Modus Vivendi

A reneszánsz tánc a harmónia, a jókedv, az erények, az optimizmus, a jó emberi kapcsolatok és örömök – egyben a reneszánsz világszemlélet – kifejezője. A világ és az élet viszont nem ilyen egyoldalúan pozitív, minden korban megjelennek az emberekben a bűnök: többek közt az irigység, a bujaság, a harag, a jóra való restség, a büszkeség, a torkosság, a fösvénység stb. 
Az előadás humorosan a mindenkori Jónak és Rossznak örökös küzdelmét mutatja be. E két szimbolikus szereplő harcának eredménye a hétköznapi embereken csattan, akik hol kedvesek egymással és táncra kelnek, hol bűnös hajlamok uralkodnak el rajtuk és közöttük. Ekképpen az előadás korhű jelmezben hét reneszánsz táncot, és a hét főbűnt mutatja be.

Az előadást 2012. február 2-án mutattuk be Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében.

Sajtó: RTV: Modus vivendi – a Passeggio reneszánsz táncegyüttes legújabb produkciója