Dansând prin timp

Doi la sută

Dacă sunteţi de părere că activitatea noastră merită sprijinită, dacă v-au plăcut spectacolele noastre sau dacă, pur şi simplu, site-ul acesta v-a convins, puteţi să ne ajutaţi să continuăm.

Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice să directioneze 2% din impozitul lor pe venitul din anul anterior către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întamplă cu impozitele lor. Deci, în loc să daţi statului acest procent de 2%, puteţi acorda acest sprijin financiar unor asociaţii sau fundaţii.

Pentru a redistribui această sumă din impozit, trebuie doar să completaţi Declaraţia 230 sau Declaraţia 200 (în cazul în care în anul precedent aţi avut venituri din mai multe surse) cu datele dumneavoastră şi cu datele Asociaţiei Ars Saltandi:
Cod fiscal: 25049921
Contul IBAN: RO63BTRL01301205R66 899XX

Formularul se completează în două exemplare. Originalul se depune (personal sau prin scrisoare recomandată) până la 25 mai 2021 la administratia financiară în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, iar copia se păstrează de către contribuabil.